Projekt SPLOT wartości

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach realizuje projekt „Świadomym konsumentem nie da się manipulować” w ramach programu CERV (Citizens, Equalite, Rights and Values). Tematyka projektu wynika z założeń Traktatów UE i Karty praw podstawowych. W szczególności dotyczy spraw wynikających z  art.38 Ochrona Konsumentów Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, zapewniającej wysoki poziom ochrony konsumentów.

Problemem niezbędnym do rozwiązania jest edukacja konsumentów w celu zapobiegania manipulacjom jakimi są poddawani w sklepach, restauracjach, hotelach i innych placówkach. Szczególnie w czasie inflacji nasiliły się takie zjawiska jak: downsizing i shrinkflacja. Pojęcia te oznaczają nieuczciwe podejście m.in. producentów żywności, producentów karm dla zwierząt, producentów chemii i  kosmetyków, polegające na zmniejszaniu ilości produktów w opakowaniu (downsizing) lub stosowaniu składników gorszej jakości (shrinkflacja). Powszechne stało się zmniejszanie opakowania lub zmiana składników na gorszej jakości, przy starej cenie.