PROFESJONALNY HANDLOWIEC

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem sprzedaży Nabycie umiejętności przeprowadzania efektywnych rozmów handlowych z analizą potrzeb Klienta budowaniem relacji i prezentowaniem wartości dla Klienta. Rozwój efektywnych technik skutecznego komunikowania się, w zależności od zastanej sytuacji.

 

Zakres szkolenia

 • Zarządzanie czasem
 • Przygotowanie do sprzedaży
  – analiza rynku
  – nasz produkt na tle innych
 • Przygotowanie handlowca
  – dress code handlowca
  – savoir vivre w biznesie
 • Rozmowa z klientem
  – przygotowanie rozmowy z klientem
  – etapy rozmowy
  – dobre praktyki
 • Typy klientów i sposoby prowadzenia rozmów
  – analitycy
  – przywódcy
  – towarzysze
  – impulsywni
  – uległy
  – oskarżacz
  – komputerowiec
  – odlotowiec
  – opracowanie profilu klienta
 • Standardy Obsługi klienta
 • Trudne sytuacje w sprzedaży
 • Warunki współpracy
 • Utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami

Podano przykładowy zakres szkolenia, każde szkolenie poprzedzone jest przeprowadzeniem analizy potrzeb szkoleniowych i uzgodnieniem zakresu szkolenia.  

Bookmark the permalink.

Comments are closed.