Prawo konsumenckie

Wraz z wejściem nowego prawa konsumenckiego, zastanawiamy się, zarówno Konsumenci jak i Przedsiębiorcy jak to wpłynie na nasze wzajemne relacje.
Zmiany w regulacjach i praktyce dotyczących ochrony praw Konsumentów w Polsce są uważnie śledzone przez Przedsiębiorców ze względu na pojawiające się nowe obowiązki tym zakresie. Tę kwestię znacznie modyfikuje zupełnie nowa ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827), która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku, zastępując ustawę o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Nowa ustawa jest ważna zarówno dla Konsumentów, jak i Przedsiębiorców, ponieważ na nowo kształtuje prawa tych pierwszych i obowiązki drugich. Zmianie ulegają obowiązki Przedsiębiorcy przy zawieraniu umów, szczegółowo wyliczone w ustawie z rozróżnieniem na umowy zawierane na odległość  lub poza lokalem (np. przez telefon) i pozostałe. Jednocześnie poszerzono prawa Konsumentów związane z odstąpieniem od umowy. Wszystkie te  nowości znacznie wpływają na działalność gospodarczą, np. zmuszają do weryfikacji i ewentualnych zmian zasad sprzedaży oraz podobnych regulacji. Konsument będzie miał prawo do informacji, musi być informowany o kosztach związanych z zawieraniem umów, zmieniają się możliwości odstąpienia  od umowy oraz zmiany w warunkach gwarancji. Również przy zmianie prawa konsumenckiego skorzystają przedsiębiorcy. Zostały ujednolicone regulacje w całej UE, oraz ułatwienie stosowania  przepisów, ujednolicono zasady odpowiedzialności za jakość rzeczy, ułatwiono dochodzenie roszczeń regresowych.

Informacje przygotowała Kancelaria Prawna R. Comi, E.I. Chełkowska-Kamionka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.