ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  1. Strategia rozwoju energetyki w świecie, UE i Polsce

– Zasoby energetyczne Świata, Polski – miejsce źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym
– Polityka energetyczna Polski
– Strategia europejska
– Kierunki rozwoju energetyki jądrowej, bezpieczeństwo jądrowe

  1. Charakterystyka Odnawialnych Źródeł Energii i ich rozwój w krajach Unii Europejskiej

– Energetyka geotermiczna
– Energetyka biomasy i biopaliw

– Energetyka słoneczna

– Energetyka wiatrowa

– Energetyka pomp ciepła

– Energetyka wodna

  1. Procedury formalno–prawne inwestycji w OZE – wybrane zagadnienia
  2. Procedura przyłączenia OZE do sieci dystrybucji
  3. Mechanizmy wsparcia inwestycji w OZE i ekonomiczna efektywność inwestycji
  4. Gospodarka energetyczna w przedsiębiorstwie
Bookmark the permalink.

Comments are closed.