Nowe prawa dla konsumentów.

W dniu 18 października2018 r.Polska była gospodarzem obywatelskiego dialogu konsumenckiego.Wydarzenie organizowane jest przez Komisję Europejską we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyło się Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Komisja Europejska szykuje szereg dużych zmian dotyczących praw konsumentów. Nowe regulacje mają objąć m.in. kwestie związane z zakupami przez internet, usługami cyfrowymi oraz podwójnymi standardami produktów w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

W ramach planu Komisji Europejskiej wprowadzony ma zostać m.in. pakiet dotyczący tzw. powództw przedstawicielskich. W praktyce zmiany mają ułatwiać konsumentom zbiorowe dochodzenie roszczeń i uzyskiwanie rekompensat.

Pakiet objąć ma wszystkie istotne branże, w tym np. usługi finansowe, transport i telekomunikację. Zgodnie z założeniami, powództwo przedstawicielskie wytoczyć będą mogły także np. organizacje konsumenckie. Przedsiębiorcy będą natomiast zobowiązani do informowania konsumentów dotkniętych naruszeniami o ostatecznej decyzji lub ugodzie czy rekompensatach.

Kolejnym elementem planu Brukseli jest projekt dyrektywy „Omnibus”, który przewiduje zmiany w kilku innych dyrektywach. Przewidziano m.in. zwiększenie przejrzystości zakupów w sieci (dodatkowe obowiązki dla sprzedawców), ułatwienia w indywidualnym dochodzeniu roszczeń, dodatkową ochronę przy „bezpłatnych” usługach cyfrowych, ograniczenia dotyczące sprzedaży na pokazach i w domach konsumentów, a także umożliwienie walki z podwójnymi standardami produktów.

Aktualnie nad projektami pracują Rada oraz Parlament Europejski. Kraje członkowskie mogą na obecnym etapie zgłaszać swoje uwagi.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.